Surat ini wajib diisi, dimuat turun dan difakskan semula ke maktab sebelum anak tuan/puan mengikuti sebarang aktiviti/program di luar maktab.