MRSM Pengkalan Hulu mempunyai 4 Jabatan utama yang akan menggerakan proses Pengajaran & Pembelajaran

 

Jabatan Matematik  

 

Jabatan Bahasa 

 

 

 Jabatan Sains  

 

 Jabatan Sains Sosial